CDHD2-LV – 低压高性能伺服驱动器

询价
x

询价


重新加载

概述

CDHD2伺服驱动器系列包括了一系列低压伺服驱动器,额定电压为直流20-90V,高达15ARMS的持续电流。CDHD2 LV驱动器提供具有与CDHD2 VAC伺服驱动器同样稳健的机械设计和高性能特性。

紧凑的设计能够节省空间,安装在使用地点附近,适于诸如电子装配、医疗设备、移动AGV的应用。

主要特性

  • 全功能驱动器
  • CDHD2系列的延伸,拥有CDHD2的所有功能
  • 电压从20V至90V。电流从3A至15A RMS
  • 紧凑稳健的机械设计
  • 尤其适于电子装配、医疗和移动(AGV)应用

额定值

型号输入电压主电路输入电流连续电流 (A rms)峰值电流 (A rms)
CDHD2-00320-90VDC1 相39
CDHD2-00620-90VDC1 相618
CDHD2-01220-90VDC1 相1224
CDHD2-01520-48VDC1 相1530

下载

类型/标题 版本Download EnglishDownload GermanDownload FrenchDownload Korean
Flyer CDHD21.0
CDHD2_LV_Datasheet_EN2,0
类型/标题 版本Download EnglishDownload GermanDownload FrenchDownload Korean
CDHD2 User Manual1.0
CDHD2 Quick Start Guide1.2
CDHD2_VARCOM_EN1.0
CDHD2 CANOpen and EtherCAT Ref_Manual EN1.0
类型/标题 版本Download EnglishDownload GermanDownload FrenchDownload Korean
ServoStudioSetup_2_38_6_13
类型/标题 版本Download EnglishDownload GermanDownload FrenchDownload Korean
CDHD2_LV_2D_EN1.0
CDHD2_LV_3D_STP_EN1.0

订购信息

询价