BDHDE高性能伺服驱动器与PRHD2伺服电机系统

询价
x

询价


重新加载

概述

由BDHDE伺服驱动器与PRHD2伺服电机所组成的伺服系统,易用、稳定,能确保客户设备达到高性能并且稳定可靠。
BDHDE伺服驱动器-拥有电子铭牌MTP功能,达到即插即用的效果,无需做任何电机设置。其由惯量识别、负载免调整、增益列表功能,搭配控制环路及自适应振动抑制功能,使得调试简单可靠。
PRHD2电机-具有低齿槽转矩,低工作温升,高过载能力等优势,支持自主研发的sensAR磁编码器,可以更好地抗振动、抗高温、防粉尘,具有更高的可靠性。

下载

类型/标题 版本Download EnglishDownload GermanDownload FrenchDownload Korean
BDHDE+PRHD2伺服系统20221123
BDHDE+PH2_catalog EN
类型/标题 版本Download EnglishDownload GermanDownload FrenchDownload Korean
BDHDE_EtherCAT_fw2.0.x_Rev.0.0.2_STX
BDHDE伺服系统用户手册_fw2.2.x_Rev.2.1.0_220823
类型/标题 版本Download EnglishDownload GermanDownload FrenchDownload Korean
ServoStudioSetup_2_38_6_20
类型/标题 版本Download EnglishDownload GermanDownload FrenchDownload Korean
CN20TO2F 001
CN20JDG8 001_CERT
RoHS_244275273a 001